Regulamin

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, bez ówczesnego poinformowania nikogo.
2. Wypłaty można zlecać w kredycie, lecz ich realizacja nastąpi dopiero po spłacie długu.